Advies

Een onderneming ontwikkelt zich voortdurend. Deze ontwikkeling is te verdelen in een viertal levensfases, te weten; start, groei, volwassenheid en afbouw. Iedere fase heeft haar eigen kenmerken en heeft behoefte aan specifieke aandacht. Wij staan u graag met raad en daad bij ongeacht in welke fase uw bedrijf zich bevindt.

Start:

 • Begeleiding en beoordeling bij het opstellen van uw ondernemersplan
 • Cijfermatige onderbouwing van uw plan
 • Opstellen liquiditeitsbegroting
 • Bepalen kredietbehoefte en investeringsplan
 • Assistentie bij zoeken naar geschikte huisvesting
 • Begeleiding bij het opstellen van kredietaanvraag
 • Inrichten van uw financiële administratie

Groei:

 • In kaart brengen van de zogenaamde kritische posten/ valkuilen
 • Beoordeling en vergelijking benchmark
 • Begeleiding groeistrategie
 • Assistentie bij zoeken naar geschikte huisvesting
 • Sparringpartner in de breedste zin van het woord

Volwassenheid/ Afbouw:

 • Optimalisatie van uw bedrijf
 • Bepalen toekomstvisie
 • Assistentie bij overname/ verkoop/ sanering
 • Begeleiding bij onderhandelingen