Budgetcoaching

Het overzichtelijk opbergen van een administratie is voor velen een noodzakelijk kwaad. Wanneer u dit echter niet adequaat doet, bestaat de kans dat u zaken uit het oog verliest. Facturen worden later betaald, ze stapelen zich op, u wordt geconfronteerd met extra kosten wegens niet tijdig betalen, enz, enz.

De oorzaak kan liggen in desinteresse, maar ook in het feit dat u uw mogelijke probleem niet onder ogen wil zien. Om te voorkomen dat u problemen krijgt met uw schuldeisers, is het van groot belang om uw zaken goed op orde te hebben.

Wij zijn u graag van dienst! Wat kunnen wij voor u betekenen:

  • Inzichtelijk maken inkomsten
  • Inzichtelijk maken vaste kosten
  • Prioriteitstelling bij betalingen
  • Overzichtelijk opbergen van uw administratie